page_banner

ମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ସ ରେ ମେସିନ୍ |

  • Mobile X-ray machine NKX50

    ମୋବାଇଲ୍ ଏକ୍ସ-ରେ ମେସିନ୍ NKX50 |

    ପୁରା ମେସିନ୍ ଆକାରରେ ଛୋଟ, ପୋର୍ଟେବଲ୍, ଚଲାଇବା ସହଜ, ନିରାପଦ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନା, କ୍ଲିନିକ୍, ୱାର୍ଡ, ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |